Priser

Priser

1 hund t.o.m. 7 døgn: kr. 275 pr. døgn.

1 hund over 10 døgn: kr. 250 pr. døgn.

2 hunder t.o.m. 7 døgn: kr. 450 pr. døgn i samme bur (viss samme eier).

2 hunder over 7 døgn: kr. 400 pr. døgn i samme bur (viss samme eier).

Opphold på dagtid kl. 0700 – 1800: kr. 200 pr. dag.

Prisene er inkludert lufting, turer, pelsvask ved behov, samt for (mat).

Vi anbefaler imidlertid å ta med for, da brått forskifte ikke er heldig for hunden, Men, vi har for å tilby for alle raser og aktivitetsnivå om det er ønskelig. Prisen blir den samme.

Alle priser er inkl. MVA.

Betaling skjer kontant ved levering/henting eller ved forhåndsbetaling på konto.